Tipărire

Bun Venit!

CONDUCEREA FACULTĂȚII de ȘTIINȚE JURIDICE

DECAN al facultăţii : Prof.univ.dr. TUDOR AMZA
PRODECAN : Conf.univ.dr. IFRIM ION

Director de Departament : Conf.univ.dr. LOREDANA PĂDURE
Director de Departament ID: Lect.univ.dr.ing. EUGEN CORNEL


Publicațiile sesiunii de comunicări 2018

Analele Universitatii Hyperion DREPT-2018

Revista de Drept şi administrație publică 2018

 


FOARTE IMPORTANT 

         În urma evaluării Facultăţii de Ştiinţe Juridice din cadrul Universităţii Hyperion Bucureşti, Consiliul ARACIS a acordat în şedinţa din 27 aprilie 2017 calificativul Incredere programului de studiu Drept din cadrul facultății noastre.