Prima pagină » Admitere

FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE (DREPT)

Programe de Studiu (Specializări)

LICENŢĂ

ZI, 4 ani (Acreditată), 

I.D.: 4 ani (Autorizare)

Taxă de înscriere: 150 Lei

Taxe de şcolarizare (anul I, 2022-2023):

ZI: 4000 Lei / an

ID: 4200 Lei / an 

Plata_rate_studenti_licenta_2021-2022

Masterat

DREPTUL PENAL AL AFACERILOR

ZI, 3 semestre (Acreditat)

Taxă de înscriere: 150 Lei

Taxă de școlarizare (anul I, 2022-2023):

1900 Lei / semestru

Plata_rate_studenti_master_2021-2022

INFORMAȚII PENTRU PLATA RATELOR ȘI TAXELOR ÎN CONTUL BANCAR:

Beneficiar: UNIVERSITATEA HYPERION BUCUREȘTI
CUI: 2836240
CONT IBAN: RO48 RNCB 0074 0292 1590 0001
Banca: BCR – SECTOR 3
La detalii de plată se completează obligatoriu cu:
Numele și prenumele, facultatea, specializarea, anul de studii, RATA și, eventual, CNP-ul.

!!! Copia ORDINULUI DE PLATĂ trebuie depusă la Secretariatul facultății de care aparțineți !!!