univ hyperion

Facultatea de Științe Juridice

Facultatea de Științe Juridice

Conferință: Statutul profesiei de consilier juridic din programele de studii de licență și master – 20.04.2023

Facultatea de Științe Juridice, Universitatea ”Hyperion” în parteneriat cu Uniunea Consilierilor Juridici din București organizează în data de 20.04.2023, începând cu orele 12:30 – 17:30, Conferinta cu reprezentanți ai mediul academic, studenților, absolvenților, consilierilor juridici stagiari, doctoranzilor și angajatorilor cu tema : Statutul profesiei de consilier juridic din programele de studii de licență și master.
12.30 – 13.00 – primirea si inregistrarea participantilor;
13.00 – 14.30 – lucrarile sesiunii;
14.30 – 15.00 – pauza de cafea;
15.00 – 17.30 – concluzii şi comunicări, inmanarea diplomelor la închiderea seminarului. Accesul in sala se va efectua in ordinea sosirii participantilor

Avizier

Conducerea Facultății de Științe Juridice

DECAN
Prof. univ. dr. abilitat IFRIM ION

PRODECAN
Conf. univ. dr. GRIGORE STOLOJESCU

PRODECAN
Conf. univ. dr. NOUR ANDRADA

Director Departament
Lect. univ. dr. BOGDAN GIURCĂ

Director Departament ID
Lect. univ. dr. ing. EUGEN CORNEL