Facultatea de Științe Juridice

Facultatea de Științe Juridice

Consiliul facultăţii și departamentului

CONSILIUL FACULTĂŢII de ŞTIINŢE JURIDICE

Prof. univ. dr. emerit AMZA TUDOR

Prof. univ. dr. VASILE VIOREL

Prof. univ. dr. abilitat IFRIM ION

Conf. univ. dr. PĂDURE LOREDANA

Conf. univ. dr. ŢARCĂ ŞTEFAN

Conf. univ. dr. STOLOJESCU GRIGORE

Conf. univ. dr. NOUR ANDRADA

Lector univ. dr. GIURCĂ BOGDAN

Asistent univ. dr. TOMA GEORGIAN

Student BĂEȚICĂ (MĂRGINEANU) F. MARIANA – an III

Studentă PĂCUREȚ (CĂPȘUNĂ) M. IULIA MARINELA – an III

Studentă FLOREA S. CRISTIAN CODRUȚ MARIAN – an III

CONSILIUL DEPARTAMENTULUI

Lector univ. dr. Giurcă Bogdan – Director departament

Lector univ. dr. Călinoiu Eduard – Membru

Lector univ. dr. Pădure Loredana – Membru 

Avizier

Conducerea Facultății de Științe Juridice

DECAN
Prof. univ. emerit dr. TUDOR AMZA

PRODECAN
Prof. univ. dr. IFRIM ION

Director Departament
Lect. univ. dr. BOGDAN GIURCĂ

Director Departament ID
Lect. univ. dr. ing. EUGEN CORNEL