Prima pagină » Corpul profesoral

CORPUL PROFESORAL - SPECIALIZAREA DREPT

Prof. univ. emerit dr.
AMZA TUDOR
Decan

Prof. univ. dr.
IFRIM ION
Prodecan

Lect.univ.dr.
GIURCĂ BOGDAN
Director de Departament

Prof.univ.dr.
MELEŞCANU TEODOR

Conf.univ.dr.
SECELEANU LIDIA

Prof.univ.dr.
BOROI ALEXANDRU

Prof.univ.dr. asociat
CONSTANȚA CĂLINOIU

Conf.univ.dr.
VIOREL VASILE

Conf.univ.dr.
LOREDANA ADELINA PĂDURE

Conf.univ.dr.
DUMITRESCU CRISTIAN

Prof.univ.dr.emerit AMZA TUDOR – Decan

Prof.univ.dr.habilitat IFRIM ION – Prodecan

Lector univ.dr. GIURCĂ BOGDAN – Director Departament

Prof.univ.dr. BOROI ALEXANDRU

Prof.univ.dr. MELEŞCANU TEODOR

Prof.univ.dr. STOICA VERONICA

Prof.univ.dr. asociat CONSTANȚA CĂLINOIU

Conf.univ.dr. PĂDURE LOREDANA

Conf.univ.dr. ŢARCĂ ŞTEFAN

Conf.univ.dr. IONESCU MIRCEA FELIX MELINEŞTI

Conf.univ.dr. SECELEANU LIDIA

Conf.univ.dr. VIOREL VASILE

Lector univ.dr. ŢĂRANU DANIELA

Lector univ.dr. CĂLINOIU EDUARD

Conf. univ.dr. NOUR ANDRADA

Conf.univ.dr. DUMITRESCU CRISTIAN

Prof. univ. dr. asociat MARA IOAN – Universitatea „Spiru Haret”, Brașov

Lect. univ. dr. GRIGORE STOLOJESCU

 

Avizier

Conducerea Facultății de Științe Juridice

DECAN
Prof. univ. emerit dr. TUDOR AMZA

PRODECAN
Prof. univ. dr. IFRIM ION

Director Departament
Lect. univ. dr. BOGDAN GIURCĂ

Director Departament ID
Lect. univ. dr. ing. EUGEN CORNEL