univ hyperion

Facultatea de Științe Juridice

Facultatea de Științe Juridice

EXAMEN DE LICENŢĂ SESIUNEA IULIE 2023

PROBA 1 ( SCRIS ) – 03 IULIE  2023 – ora 10.00-12.00

PROBA 2 (LUCRAREA DE LICENŢĂ) –  06 IULIE  2023 – ora 10.00

VALABIL PENTRU STUDENŢII CARE AU TOATE EXAMENELE PROMOVATE ŞI TAXELE DE ŞCOLARIZARE ACHITATE

ÎNSCRIERI:

19.06.2023 – 26.06.2023 între orele 14.00-16.00,  la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Juridice.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE PENTRU LICENŢĂ TREBUIE SĂ CUPRINDĂ:

  • cerere tip de înscriere;
  • diploma de bacalaureat (original şi 1 copie legalizată/conform cu originalul);
  • lucrarea de licenţă (1 exemplar din lucrare), cu referatul conducatorului ştiinţific, care propune o notă;
  • certificat de naştere – copie legalizată/ conform cu originalul;
  • certificat de căsătorie ( doamnele ) – copie legalizată/ conform cu originalul;
  • copie xerox B.I. sau C.I.;
  • 3 fotografii color tip buletin;
  • chitanţa de plată a taxei de coordonare lucrare licenţă (200 RON) însoţită de cererea de coodonare semnată de către cadrul didactic;
  • chitanţa de plată a taxei de înscriere  (100 RON );
  • chitanţa de plată a taxei de examen   (1000 RON ).

PROBA I se desfaşoară între orele  10.00 – 12.00,  fiind organizată sub forma de test  grilă.

          Candidaţii care  participă la examenul de licenţă sunt obligaţi să folosească pix sau stilou de culoare albastră. Scrierea tezei cu orice alte culori va atrage după sine anularea acesteia.

         Prezentarea la sala programată se va face la ora  9.00, iar accesul în sală  va fi numai  pe baza buletinului de identitate.

         Un examen de licenţă este promovat dacă ambele probe sunt susţinute şi promovate în aceeasi sesiune. Nepromovarea Probei I nu permite candidatului prezentarea la Proba a-II-a. Nepromovarea Probei a-II-a anulează rezultatele obţinute la Proba I, iar examenul va fi repetat, integral, într-o sesiune ulterioară.

         Rezultatul Probei  I  se va afişa pe data  de  03.07.2023 –  ora 16.00.

         Contestaţiile  se vor primi la secretariatul Facultăţii  până pe data de  04.07.2023 – ora 14.00,  iar rezultatul  se va afişa pe data de  05.07.2023 – ora  12.00.


Grile_DREPT_CIVIL_partea_generala.pdf

Grile_si_Barem_Contracte.pdf

Grile_si_Barem_Mosteniri.pdf

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA EXAMENULUI DE LICENTA.pdf

Teste_grila_Drept_Penal_general.pdf

Teste_grila_Drept_Penal_special.pdf

Barem_DREPT_CIVIL_partea_generala.pdf

Barem_Drept_Penal_general.pdf

Barem_Drept_Penal_special.pdf

La disciplina Drept civil, in vederea pregatirii pentru promovarea examenului scris de licenta, va rugam sa consultati manualul intitulat: Teste-grila pentru admiterea la INM, avocatura si notariat, Editia a-III-a, revazuta si adaugita. Lucrarea cuprinde peste 2000 de teste grila din domeniul dreptului civil,inclusiv teste din tematica pe care o aveti la licenta; este scrisa de Veronica Stoica, Laurentiu Dragu si Cornel Falcusan si a aparut la editura Universul Juridic in 2016.

Avizier

Conducerea Facultății de Științe Juridice

DECAN
Prof. univ. dr. abilitat IFRIM ION

PRODECAN
Conf. univ. dr. GRIGORE STOLOJESCU

PRODECAN
Conf. univ. dr. NOUR ANDRADA

Director Departament
Lect. univ. dr. BOGDAN GIURCĂ

Director Departament ID
Lect. univ. dr. ing. EUGEN CORNEL