Tipărire

Sesiunea de comunicări stiinţifice 2015 - ”DREPTUL ÎNTRE TRADIŢIE ŞI REFORMĂ”

FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE

  Sesiunea de comunicări stiinţifice 2015
”DREPTUL ÎNTRE TRADIŢIE ŞI REFORMĂ”

I N V I T A Ţ I E - PROGRAM

          Facultatea de Ştiinţe Juridice vă adresează invitaţia de a participa şi de a vă expune opiniile în cadrul sesiunii de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională, cu tema: Dreptul între tradiţie şi reformă ,care va avea loc în ziua de 6 martie 2015, ora 10  la sediul Universităţii Hyperion din Bucureşti, (Calea Călăraşilor, nr.191, sector 3, Bucureşti,  etajul 6, corp A).

Sesiune ştiinţifică
cu participare internaţională 2015

Descărcare document sesiune comunicări 2015: