univ hyperion

Facultatea de Științe Juridice

Facultatea de Științe Juridice

ALUMNI

Asociaţia absolvenţilor de Drept - Universitatea Hyperion

Un număr de peste 20.000 de licenţiaţi ai Universităţii Hyperion lucrează în cele mai diverse domenii de activitate, precum şi în învăţământul preuniversitar şi universitar, în institute de cercetare, administraţie, instituţii financiare şi social-culturale etc., fiind foarte apreciaţi ca provenind de la Hyperion, universitate cunoscută şi apreciată pentru competenţă şi rigurozitate.

absolventi

Formular de înregistrare în ALUMNI

Avizier

Conducerea Facultății de Științe Juridice

DECAN
Prof. univ. dr. abilitat IFRIM ION

PRODECAN
Conf. univ. dr. GRIGORE STOLOJESCU

PRODECAN
Conf. univ. dr. NOUR ANDRADA

Director Departament
Lect. univ. dr. BOGDAN GIURCĂ

Director Departament ID
Lect. univ. dr. ing. EUGEN CORNEL