univ hyperion

Facultatea de Științe Juridice

Facultatea de Științe Juridice

Sesiunea de comunicări stiinţifice 2019

FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE

– I N V I T A Ţ I E –

         FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE vă adresează invitaţia de a participa şi de a vă expune opiniile în cadrul sesiunii anuale de comunicări ştiinţifice, cu participare internaţională, având tema:  Modificările aduse legislației românești în perioada 2009 – 2019. Dimensiuni și Tendințe  , care va avea loc în ziua de 28 noiembrie a.c., ora 1000 la sediul Universităţii Hyperion din Bucureşti, (Calea Călăraşilor, nr.169, sector 3, Bucureşti,  etajul 6, corp A).

Documente ale conferinței:

Descarcă: Sesiune comunicari stiintifice 2019.pdf

Avizier

Conducerea Facultății de Științe Juridice

DECAN
Prof. univ. dr. abilitat IFRIM ION

PRODECAN
Conf. univ. dr. GRIGORE STOLOJESCU

PRODECAN
Conf. univ. dr. NOUR ANDRADA

Director Departament
Lect. univ. dr. BOGDAN GIURCĂ

Director Departament ID
Lect. univ. dr. ing. EUGEN CORNEL