univ hyperion

Facultatea de Științe Juridice

Facultatea de Științe Juridice

REVISTA DE DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂNr. 1 / 2022 – CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ: 15 ANI DE LA ADERAREA ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ. TENDINȚE ȘI PERSPECTIVE JURIDICE – 24 noiembrie 2022

descarca aici

Avizier

Conducerea Facultății de Științe Juridice

DECAN
Prof. univ. dr. abilitat IFRIM ION

PRODECAN
Conf. univ. dr. GRIGORE STOLOJESCU

PRODECAN
Conf. univ. dr. NOUR ANDRADA

Director Departament
Lect. univ. dr. BOGDAN GIURCĂ

Director Departament ID
Lect. univ. dr. ing. EUGEN CORNEL