Prima pagină » Corpul profesoral

CORPUL PROFESORAL - SPECIALIZAREA DREPT

Prof. univ. dr. abilitat IFRIM ION – Decan

Prof. univ. dr. emerit AMZA TUDOR – Decan de onoare

Lect. univ. dr. GRIGORE STOLOJESCU – Prodecan

Conf. univ. dr. NOUR ANDRADA – Prodecan

Lector univ. dr. GIURCĂ BOGDAN – Director Departament

Prof. univ. dr. BOROI ALEXANDRU

Prof. univ. dr. MELEŞCANU TEODOR

Prof. univ. dr. STOICA VERONICA

Conf. univ. dr. PĂDURE LOREDANA

Conf. univ. dr. ŢARCĂ ŞTEFAN

Conf. univ.dr. IONESCU MIRCEA FELIX MELINEŞTI

Conf. univ.dr. SECELEANU LIDIA

Prof. univ. dr. VIOREL VASILE

Lector univ. dr. ŢĂRANU DANIELA

Lector univ. dr. CĂLINOIU EDUARD

Conf. univ. dr. DUMITRESCU CRISTIAN

Prof. univ. dr. asociat MARA IOAN – Universitatea „Spiru Haret” 

Prof. univ. dr. asociat Alexandru Voicu 

Avizier

Conducerea Facultății de Științe Juridice

DECAN
Prof. univ. dr. abilitat IFRIM ION

DECAN DE ONOARE
Prof. univ. emerit dr. TUDOR AMZA

PRODECAN
Lect. univ. dr. GRIGORE STOLOJESCU

PRODECAN
Conf. univ. dr. NOUR ANDRADA

Director Departament
Lect. univ. dr. BOGDAN GIURCĂ

Director Departament ID
Lect. univ. dr. ing. EUGEN CORNEL