univ hyperion

Facultatea de Științe Juridice

Facultatea de Științe Juridice

Sesiunea de comunicări stiinţifice 2017

FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE

Sesiunea de comunicări științifice 2017

IMPACTUL LEGISLAŢIEI UNIUNII EUROPENE ASUPRA DREPTULUI ROMÂNESC

Joi 16 noiembrie 2017 în sala de festivităţi a Universităţii Hyperion din Bucureşti s-a desfăşurat sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Facultăţii de Ştiinţe Juridice cu participare internaţională, cu tema: Impactul dreptului Uniunii Europene asupra dreptului românesc. Cele 32 de comunicări ştiinţifice au fost prezentate pe secţiuni: Drept privat, Drept public şi Dreptul Uniunii Europene.

La sesiune au participat personalităţi de prestigiu din învăţământul juridic, practicieni şi studenţi, ale căror intervenţii şi comunicări s-au bucurat de aprecierile celor prezenţi.

Sesiunea a fost deschisă de cuvîntul introductiv al Rectorului Universităţii Hyperion din Bucureşti, prof.univ.dr.Sever Irin Spânulescu. De asemenea, gazda evenimentului şi mediatorul sesiunii, prof.univ.emerit dr.Tudor Amza, decanul Facultăţii de Ştiinţe Juridice, a subliniat importanţa evenimentului şi a salutat prezenţa reprezentanţilor Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române, a Universităţii de stat din Republica Moldova, a Parchetului General şi a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Crimă Organizată şi Terorism, a unor cadre didactice din cadrul universităţilor din Bucureşti, a unor avocaţi de prestigiu din Baroul Bucureşti, cât şi a reprezentantului Universităţii 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia.

Fiecare referat prezentat în cadrul sesiunii de comunicări ştiinţifice a evidenţiat impactul dreptului Uniunii Europene asupra legislaţiei naţionale, cu accent pe conceptul de infracţiune, în condiţiile cooperării statelor europene în vederea creerii unei legislaţii unice şi a unor organisme proprii de combatere a infracţiunilor cu un ridicat grad de pericol.

S-a apreciat că legislaţia penală română a reuşit să creeze în mare măsură un cadru normativ adecvat ce poate asigura reprimarea corespunzătoare a faptelor penale săvârşite de persoana fizică sau juridică, care s-ar putea reflecta în stimularea diferitelor concepţii la nivel european care defineşte fapta ilicită penală, cât şi condiţiile tragerii la răspundere penală. Totodată, din materialele prezentate s-a mai desprins concluzia că o anumită viitoare doctrină unificată s-ar putea realiza în formularea unor definiţii simplificate a conceptului de infracţiune, care să pună în prim plan vinovăţia, fără să se refere şi la alte trăsături ale conceptului. În acest perimetru al interesului european, cei care au luat cuvântul au subliniat că unirea legislaţiei statelor europene ar trebui să rezolve prioritar, în ceea ce priveşte legislaţia penală, caracterul unificator al cauzelor justificative şi de neimputabilitate, atât în ceea ce priveşte definirea acestor cauze cât şi al sferei lor de aplicare, cu eventualele consecinţe pe care ar urma să le producă, in rem şi in personam.

Unirea dreptului european nu poate afecta însă principiul incriminării şi a pedepsei, decât poate, sub aspectul formulării, fiindcă se apreciază că o formulare separată a legislaţiei, incriminării şi a legislaţiei pedepsei aşa cum este ea reglementată în Codul penal român, preluată după modelul spaniol, ar fi susceptibilă într-o viitoare legislaţie europeană unificată.

Toate lucrările prezentate în cadrul sesiunii ştiinţifice vor fi publicate într-un volum separat al sesiunii, cât şi în alte reviste şi baze de date de specialitate, fiecare prezentând un interes aparte în condiţiile în care, tot mai des, se aud voci care susţin o globalizare a legislaţiei penale şi civile.

Prof.univ.emerit dr. Tudor Amza
Decanul Facultăţii de Ştiinţe Juridice din
cadrul Universităţii Hyperion din Bucureşti

 Comunicatul de participare la conferința din 2017 este prezentat mai jos:

–      I N V I T A Ţ I E –

          FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE vă adresează invitaţia de a participa şi de a vă expune opiniile în cadrul sesiunii anuale de comunicări ştiinţificecu participare internaţională cu tema: IMPACTUL LEGISLAŢIEI UNIUNII EUROPENE ASUPRA DREPTULUI ROMÂNESC  care va avea loc în ziua de 16 noiembrie a.c., ora 1000 la sediul Universităţii Hyperion din Bucureşti, (Calea Călăraşilor, nr.169, sector 3, Bucureşti,  etajul 6, corp A).

Comunicările ştiinţifice vor putea fi prezentate pe următoarele secţiuni:

  • Domenii de interes: Drept privat
  • Domenii de interes: Drept public
  • Domenii de interes: Drept international, Dreptul Uniunii Europene

DESCARCĂ:

Sesiune comunicari stiintifice 2017.pdf

Avizier

Conducerea Facultății de Științe Juridice

DECAN
Prof. univ. dr. abilitat IFRIM ION

DECAN DE ONOARE
Prof. univ. emerit dr. TUDOR AMZA

PRODECAN
Lect. univ. dr. GRIGORE STOLOJESCU

PRODECAN
Conf. univ. dr. NOUR ANDRADA

Director Departament
Lect. univ. dr. BOGDAN GIURCĂ

Director Departament ID
Lect. univ. dr. ing. EUGEN CORNEL