univ hyperion

Facultatea de Științe Juridice

Facultatea de Științe Juridice

Consiliul facultăţii și departamentului

CONSILIUL FACULTĂŢII de ŞTIINŢE JURIDICE

Prof. univ. dr. emerit AMZA TUDOR

Prof. univ. dr. VASILE VIOREL

Prof. univ. dr. abilitat IFRIM ION

Conf. univ. dr. PĂDURE LOREDANA

Conf. univ. dr. ŢARCĂ ŞTEFAN

Conf. univ. dr. STOLOJESCU GRIGORE

Conf. univ. dr. NOUR ANDRADA

Lector univ. dr. GIURCĂ BOGDAN

Prof. univ. dr. STOICA VERONICA

Student BĂEȚICĂ (MĂRGINEANU) F. MARIANA – an III

Studentă PĂCUREȚ (CĂPȘUNĂ) M. IULIA MARINELA – an III

Studentă FLOREA S. CRISTIAN CODRUȚ MARIAN – an III

CONSILIUL DEPARTAMENTULUI

Lector univ. dr. Giurcă Bogdan – Director departament

Lector univ. dr. Călinoiu Eduard – Membru

Conf. univ. dr. Pădure Loredana – Membru 

Avizier

Conducerea Facultății de Științe Juridice

DECAN
Prof. univ. dr. abilitat IFRIM ION

DECAN DE ONOARE
Prof. univ. emerit dr. TUDOR AMZA

PRODECAN
Lect. univ. dr. GRIGORE STOLOJESCU

PRODECAN
Conf. univ. dr. NOUR ANDRADA

Director Departament
Lect. univ. dr. BOGDAN GIURCĂ

Director Departament ID
Lect. univ. dr. ing. EUGEN CORNEL