Programe de Studiu (Specializări)

LICENŢĂ

ZI, 4 ani (Acreditată), I.D.: 4 ani (Autorizare )

Taxă de înscriere: 150 Lei

Taxe de şcolarizare (anul I, 2022-2023):

ZI: 4000 Lei / an

ID: 4200 Lei / an

 

Masterat

DREPTUL PENAL AL AFACERILOR

ZI, 3 semestre (Acreditat)

Taxă de înscriere: 150 Lei

Taxă de școlarizare (anul I, 2022-2023):

1900 Lei / semestru

  În urma evaluării Facultăţii de Ştiinţe Juridice din cadrul Universităţii Hyperion Bucureşti, Consiliul ARACIS a acordat în şedinţa din 27 aprilie 2017 calificativul Încredere programului de studiu Drept din cadrul facultății noastre.

Avizier

Conducerea Facultății de Științe Juridice

DECAN
Prof. univ. dr. abilitat IFRIM ION

DECAN DE ONOARE
Prof. univ. emerit dr. TUDOR AMZA

PRODECAN
Lect. univ. dr. GRIGORE STOLOJESCU

PRODECAN
Conf. univ. dr. NOUR ANDRADA

Director Departament
Lect. univ. dr. BOGDAN GIURCĂ

Director Departament ID
Lect. univ. dr. ing. EUGEN CORNEL