Tipărire

Bun Venit!

CONDUCEREA FACULTĂȚII de ȘTIINȚE JURIDICE

DECAN al facultăţii : Prof.univ.dr. TUDOR AMZA
PRODECAN : Conf.univ.dr. IFRIM ION

Director de Departament : Lect.univ.dr. LOREDANA PĂDURE
Director de Departament ID: Lect.univ.dr.ing. EUGEN CORNEL


FOARTE IMPORTANT 

         În urma evaluării Facultăţii de Ştiinţe Juridice din cadrul Universităţii Hyperion Bucureşti, Consiliul ARACIS a acordat în şedinţa din 27 aprilie 2017 calificativul Incredere programului de studiu Drept din cadrul facultății noastre.


 

Sesiunea de comunicări stiinţifice 2017
”IMPACTUL LEGISLAŢIEI UNIUNII EUROPENE ASUPRA DREPTULUI ROMÂNESC”

Ştiri şi Evenimente

Sesiunea de comunicări stiinţifice 2015 - ”DREPTUL ÎNTRE TRADIŢIE ŞI REFORMĂ”
FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE   Sesiunea de comunicări stiinţifice 2015”DREPTUL ÎNTRE TRADIŢIE ŞI REFORMĂ” {phocagallery view=category|categoryid=1|limitstart=0|limitcount=12|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|imageshadow=shadow1} I N V I T A Ţ I E - PROGRAM