univ hyperion

Facultatea de Științe Juridice

Facultatea de Științe Juridice

Sesiunea de comunicări stiinţifice 2016 – ”PROBLEME ACTUALE ALE DREPTULUI ROMÂNESC”

FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE vă adresează invitaţia de a participa şi de a vă expune opiniile în cadrul sesiunii anuale de comunicări ştiinţificecu tema: PROBLEME ACTUALE ALE DREPTULUI ROMÂNESCcare va avea loc în ziua de 26 mai a.c., ora 1100 la sediul Universităţii Hyperion din Bucureşti, (Calea Călăraşilor, nr.191, sector 3, Bucureşti,  etajul 6, corp A).

Comunicările ştiinţifice vor putea fi prezentate pe următoarele secţiuni:

  • Domenii de interes: Drept privat
  • Domenii de interes: Drept public
  • Domenii de interes: Drept international, Dreptul Uniunii Europene

Avizier

Conducerea Facultății de Științe Juridice

DECAN
Prof. univ. dr. abilitat IFRIM ION

PRODECAN
Conf. univ. dr. GRIGORE STOLOJESCU

PRODECAN
Conf. univ. dr. NOUR ANDRADA

Director Departament
Lect. univ. dr. BOGDAN GIURCĂ

Director Departament ID
Lect. univ. dr. ing. EUGEN CORNEL