Facultatea de Științe Juridice

Facultatea de Științe Juridice

Cercul studenţesc – Drept procesual penal

CERCUL ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC

DREPT PROCESUAL PENAL

{attachments}


{pdf=http://drept.hyperion.ro/images/pdf/Cerc procesual-penal-Hyperion.pdf|650|500|google} 

Avizier

Conducerea Facultății de Științe Juridice

DECAN
Prof. univ. emerit dr. TUDOR AMZA

PRODECAN
Prof. univ. dr. IFRIM ION

Director Departament
Lect. univ. dr. BOGDAN GIURCĂ

Director Departament ID
Lect. univ. dr. ing. EUGEN CORNEL