Facultatea de Științe Juridice

Facultatea de Științe Juridice

Analele Universitatii Hyperion DREPT-2018

UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREŞTI
Facultatea de Ştiinţe Juridice
ANALELE UNIVERSITĂŢII HYPERION
DREPT
2018
Sesiunea Anuală Internaţională de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională cu tema:
EVOLUŢIA DREPTULUI ROMÂNESC DUPĂ MAREA UNIRE
– 22 noiembrie 2018 –

Avizier

Conducerea Facultății de Științe Juridice

DECAN
Prof. univ. emerit dr. TUDOR AMZA

PRODECAN
Prof. univ. dr. IFRIM ION

Director Departament
Lect. univ. dr. BOGDAN GIURCĂ

Director Departament ID
Lect. univ. dr. ing. EUGEN CORNEL