univ hyperion

Facultatea de Științe Juridice

Facultatea de Științe Juridice

Anunț organizare examen DISERTAȚIE – Martie 2022

Anunț privind organizarea Examenului de DISERTAȚIE – DREPTUL PENAL AL AFACERILOR, Martie 2022

DESCARCĂ:

Anunt examen DISERTATIE – Martie 2022.pdf

Avizier

Conducerea Facultății de Științe Juridice

DECAN
Prof. univ. dr. abilitat IFRIM ION

DECAN DE ONOARE
Prof. univ. emerit dr. TUDOR AMZA

PRODECAN
Lect. univ. dr. GRIGORE STOLOJESCU

PRODECAN
Conf. univ. dr. NOUR ANDRADA

Director Departament
Lect. univ. dr. BOGDAN GIURCĂ

Director Departament ID
Lect. univ. dr. ing. EUGEN CORNEL