univ hyperion

Facultatea de Științe Juridice

Facultatea de Științe Juridice

Conferința Științifică Internațională – 15 ANI DE LA ADERAREA ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ. TENDINȚE ȘI PERSPECTIVE JURIDICE, 24 NOIEMBRIE 2022

FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE a UNIVERSITĂȚII ”HYPERION” și UNIUNEA CONSILIERILOR JURIDICI BUCUREȘTI, în parteneriat, vă adresează călduros invitaţia de a participa şi de a vă expune opiniile în cadrul sesiunii anuale de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională cu tema15 ANI DE LA ADERAREA ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ. TENDINȚE ȘI PERSPECTIVE JURIDICE care va avea loc în ziua de 24 noiembrie a.c., ora 1000 la sediul Universităţii Hyperion din Bucureşti, (Calea Călăraşilor, nr.169, sector 3, Bucureşti, etajul 6, corp A).
 
Calendarul conferinţei:
● 23 octombrie 2022 – termenul limită pentru trimiterea temei şi rezumatului
● 30  octombrie 2022 – acceptul comitetului ştiinţific
● 20 noiembrie 2022 – termenul limită pentru trimiterea studiului in extenso
● 24 noiembrie 2022– prezentarea lucrărilor conferinţei
 
Cu deosebită stimă şi profund respect,
COMITETUL DE ORGANIZARE
 

Download pliant detalii conferință:

DESCARCĂ: Invitatie conferinta internationala 24 noiembrie 2022.doc

DESCARCĂ: Invitatie conferinta internationala 24 noiembrie 2022.pdf

Avizier

Conducerea Facultății de Științe Juridice

DECAN
Prof. univ. dr. abilitat IFRIM ION

PRODECAN
Conf. univ. dr. GRIGORE STOLOJESCU

PRODECAN
Conf. univ. dr. NOUR ANDRADA

Director Departament
Lect. univ. dr. BOGDAN GIURCĂ

Director Departament ID
Lect. univ. dr. ing. EUGEN CORNEL