univ hyperion

Facultatea de Științe Juridice

Facultatea de Științe Juridice

Examen CRIMINALISTICĂ, anul 4, Drept-ZI

Vă rog să descarcați grilele pentru examenul la CRIMINALISTICĂ și să urmați instrucțiunile primite de la profesor.

DESCARCĂ:

SUBIECTE GRILA CRIMINALISTICA – SEMESTRUL I-2022.pdf

Avizier

Conducerea Facultății de Științe Juridice

DECAN
Prof. univ. dr. abilitat IFRIM ION

DECAN DE ONOARE
Prof. univ. emerit dr. TUDOR AMZA

PRODECAN
Lect. univ. dr. GRIGORE STOLOJESCU

PRODECAN
Conf. univ. dr. NOUR ANDRADA

Director Departament
Lect. univ. dr. BOGDAN GIURCĂ

Director Departament ID
Lect. univ. dr. ing. EUGEN CORNEL