Caută
Close this search box.
Univ Hyperion

Facultatea de Științe Juridice

Facultatea de Științe Juridice

OPORTUNITĂȚI DE ANGAJARE

Facultatea de Științe Juridice, Universitatea „Hyperion” din București în parteneriat cu Uniunea Consilierilor Juridici din Bucuresti au organizat în data de 20.04.2023, începând cu orele 12:30 – 17:30, Dezbaterea publică cu reprezentanți ai mediul academic, studenților, absolvenților, consilierilor juridici stagiari, doctoranzilor și angajatorilor cu tema generala : Statutul profesiei de consilier juridic din programele de studii de licență și master. In cadrul conferintei, doamna dr.Gabriela Andreiasu, Director General al Agentiei Nationala Antidoping a informat participantii despre locurile vacante in cadrul agentiei.

Avizier

Conducerea Facultății de Științe Juridice

DECAN
Prof. univ. dr. IFRIM ION

PRODECAN
Conf. univ. dr. GRIGORE STOLOJESCU

PRODECAN
Conf. univ. dr. NOUR ANDRADA

Director Departament
Prof. univ. dr. DUMITRESCU CRISTIAN