univ hyperion

Facultatea de Științe Juridice

Facultatea de Științe Juridice

ORGANIZARE EXAMEN LICENȚĂ – Iulie 2022

UNIVERSITATEA “HYPERION” DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE
SPECIALIZAREA: DREPT

EXAMEN DE LICENŢĂ
Sesiunea IULIE 2022

DESCARCĂ:

ANUNT LICENTA IULIE 2022 – Drept UHB.pdf

Avizier

Conducerea Facultății de Științe Juridice

DECAN
Prof. univ. dr. abilitat IFRIM ION

PRODECAN
Conf. univ. dr. GRIGORE STOLOJESCU

PRODECAN
Conf. univ. dr. NOUR ANDRADA

Director Departament
Lect. univ. dr. BOGDAN GIURCĂ

Director Departament ID
Lect. univ. dr. ing. EUGEN CORNEL