Caută
Close this search box.
Univ Hyperion

Facultatea de Științe Juridice

Facultatea de Științe Juridice

Regulament privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material și facilități pentru studenți la Universitatea Hyperion din București

Avizier

Conducerea Facultății de Științe Juridice

DECAN
Prof. univ. dr. IFRIM ION

PRODECAN
Conf. univ. dr. GRIGORE STOLOJESCU

PRODECAN
Conf. univ. dr. NOUR ANDRADA

Director Departament
Prof. univ. dr. DUMITRESCU CRISTIAN