univ hyperion

Facultatea de Științe Juridice

Facultatea de Științe Juridice

Revista de Drept şi administrație publică 2018

UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREŞTI
Facultatea de Ştiinţe Juridice
REVISTA DE DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Journal of Law and public administration
Bucureşti, România, 2018
Nr. 8/2018

Avizier

Conducerea Facultății de Științe Juridice

DECAN
Prof. univ. dr. abilitat IFRIM ION

DECAN DE ONOARE
Prof. univ. emerit dr. TUDOR AMZA

PRODECAN
Lect. univ. dr. GRIGORE STOLOJESCU

PRODECAN
Conf. univ. dr. NOUR ANDRADA

Director Departament
Lect. univ. dr. BOGDAN GIURCĂ

Director Departament ID
Lect. univ. dr. ing. EUGEN CORNEL