univ hyperion

Facultatea de Științe Juridice

Facultatea de Științe Juridice

Sesiunea de comunicări stiinţifice 2015 – ”DREPTUL ÎNTRE TRADIŢIE ŞI REFORMĂ”

FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE

  Sesiunea de comunicări stiinţifice 2015 – ”DREPTUL ÎNTRE TRADIŢIE ŞI REFORMĂ”

{phocagallery view=category|categoryid=1|limitstart=0|limitcount=12|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|imageshadow=shadow1} 

I N V I T A Ţ I E – PROGRAM

          Facultatea de Ştiinţe Juridice vă adresează invitaţia de a participa şi de a vă expune opiniile în cadrul sesiunii de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională, cu tema: Dreptul între tradiţie şi reformă ,care va avea loc în ziua de 6 martie 2015, ora 10  la sediul Universităţii Hyperion din Bucureşti, (Calea Călăraşilor, nr.191, sector 3, Bucureşti,  etajul 6, corp A).

Sesiune ştiinţifică
cu participare internaţională 2015

Descărcare document sesiune comunicări 2015:

{attachments}

Avizier

Conducerea Facultății de Științe Juridice

DECAN
Prof. univ. dr. abilitat IFRIM ION

DECAN DE ONOARE
Prof. univ. emerit dr. TUDOR AMZA

PRODECAN
Lect. univ. dr. GRIGORE STOLOJESCU

PRODECAN
Conf. univ. dr. NOUR ANDRADA

Director Departament
Lect. univ. dr. BOGDAN GIURCĂ

Director Departament ID
Lect. univ. dr. ing. EUGEN CORNEL