univ hyperion

Facultatea de Științe Juridice

Facultatea de Științe Juridice

Teme pentru master | Dreptul penal al afacerilor semestrul -II- 2023

ANUNȚ – MASTER DREPTUL PENAL AL AFACERILOR

ANUL –I- SEMESTRUL-II- 2022-2023

Dragi studenti,

Vă informăm că sesiunea din luna Iunie 2023 a examenelor dvs. se va susține dupa cum urmează: 

DREPT PROCESUAL PENAL

Prof. univ. dr. Amza Tudor

 Tema:
“JUDECATA”

DREPTUL PENAL AL AFACERILOR

Prof.  univ. dr. Ifrim Ion

Teme referate:

  1. Infracțiuni privind societațile și infracțiuni care privesc grupurile de interes economic;
  2. Infracțiuni privind monopolul de stat și Oficiul Național al Registrului Comerțului;
  3. Infracțiuni privind regimul fiscal și financiar;
  4. Infracțiuni privind regimul bancar și infracțiuni privind regimul cambiei, biletului la ordin și al cecului;
  5. Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuala.

!!! Se va alege o tema din cele prezentate mai sus

DREPTUL COMUNITAR AL CONCURENTEI

Lector  univ. dr. Calinoiu Eduard

Teme referate:

  1. Principalele tratate ale comunităţilor europene şi ale Uniunii Europene
  2. Formarea si evolutia Uniunii Europene
  3. Procedura falimentului societăților europene

!!! Se va alege o tema din cele prezentate mai sus

!!! Referatele trebuiesc depuse la secretariat pina la sfârșitul lunii iunie 30 – între orele 9.00-14.00

Avizier

Conducerea Facultății de Științe Juridice

DECAN
Prof. univ. dr. abilitat IFRIM ION

PRODECAN
Conf. univ. dr. GRIGORE STOLOJESCU

PRODECAN
Conf. univ. dr. NOUR ANDRADA

Director Departament
Lect. univ. dr. BOGDAN GIURCĂ

Director Departament ID
Lect. univ. dr. ing. EUGEN CORNEL